صدور فاکتور به تاریخ قبل

پرسش

یکی از مشتریان از ما خواسته که یک فاکتور رسمی برایش صادر کنیم برای ۳۱ فروردین  آیا با توجه به اینکه الان در ماه اردیبهشت ما هستیم و در این ماه هم فاکتور فروش داشتیم این امکان وجود دارد و در شماره سریال فاکتورها مشکلی پیش می آید یا خیر؟ اگر پیش می آید آیا راه حلی وجود دارد یا خیر؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 64 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. اولین شرط در صدور فاکتور فروش رعایت تقدم و تاخر فاکتورها بر اساس شماره سریال می باشد .

    صدور فاکتور به تاریخ قبل با توجه به اینکه بعد از آن تاریخ فاکتور صادر شده باشد موجب بهم ریختن تسلسل سریال فاکتورها و رد دفاتر می شود .

    در نهایت چاره ای جز صدور فاکتور به تاریخ روز نمی باشد و در صورت اصرار خریدار به صدور فاکتور به تاریخ قبل منطقی است که به دلیل هزینه و مشکلات آتی از انجام آن صرف نظر نمایید .

     

ارسال یک پاسخ