سنوات

پرسش

باسلام شرکتی تا آبانماه سنوات رو به کارکنان پرداخت نکرده و از اذرماه بعنوان یکی ازمزایا تو لیست حقوق اورده
سوال اینجاست اون۸ماه رومیشه جزءحقوق بهمن ماه اوردومالیاتش روحساب کرد یا باید جداگانه۱۰%مالیاتوازش کم کردومابقی روپرداخت کرد؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 0 پاسخ 75 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ