دفتر نویسی خطای قانونی

پرسش

تا چندتا خطا توی دفاتر مجاز هستیم؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه ۱۴۰۲/۹/۲۹ ۷:۲۸:۱۱ 1 پاسخ 14 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۲/۹/۲۹ ۱۷:۲۲:۴۲

  سلام وقت بخیر

  طبق آیین نامه تحریر دفاتر، بهتر است در نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل خطایی وجود نداشته باشد. در صورت وجود خاطا در تحریر دفاتر، احتمال رد شدن آنها وجود دارد. موارد رد دفاتر طبق آیین نامه تحریر دفاتر شامل:

  1. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .
  2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر
  3. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه یا بین سطرها
  4. تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر
  5. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه
  6. بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی ، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید (بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در اینصورت موجب رد دفاتر نیست)

ارسال یک پاسخ