حقوق های معاف از مالیات

پرسش

چه حقوق هایی معاف از پرداخت مالیات هستند؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۱۴:۲۹:۱۹ 1 پاسخ 41 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۶/۲۲ ۱۱:۳۸:۱۷

  از مزایای ماهانه حق ماموریت معاف از مالیات می باشد .

  بازخرید مرخصی استفاده نشده و حق سوات نیز معاف از مالیات می باشند .

  ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیات حقوق و به شرح ذیل می باشد :

  ۹۱ ماده – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

  ۱ -رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

  ۲ -رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

  ۳ -کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

  ۴ -کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

  ۵ -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.۱

  ۶ -هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

  ۷ -حذف شد.

  ۸ -مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

  ۹ -وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

  ۱۰ -عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

  ۱۱ –خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

  ۱۲ -وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

  ۱۳ -مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

  ۱۴ -درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ارسال یک پاسخ