حسابداری

پرسش

سلام و درود
سوال دارم خدمتتون : من جدیدا توی شرکتی استخدام شدم توی شرکت ما کلیه وجوه واریز شده به حساب شرکت طی مجوز و وکالتنامه ای توسط مدیر اجرایی به حساب شخصی اش انتقال داده شده و همه هزینه و خریدها از محل حساب شخصی مدیر اجرایی انجام گرفته است.
حالا من نمیدانم که بانک رو چگونه تعریف کنم از طرفی فروشها به حساب شرکت واریز شده و از طرف دیگر خریدها و هزینه ها از حساب مدیر اجرایی انجام گرفته است.لطفا راهنماییم کنید .

0
ناشناس 3 هفته 0 پاسخ ها 41 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ