حسابداری

پرسش

برای ثبت خرید یک دستگاه رایانه در یک فروشگاه مواد غذایی چه حسابی بدهکار می شود؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/6/7 0:00:00 0 پاسخ 14 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ