حسابداری

پرسش

سلام

بدهکار یا بستانکار بودن حساب جاری شرکا چه تاثیری در سود و زیان دارد؟ چرا برداشتهای شخصی مالک (با فرض اینکع فقط ۱نفر بوده بدون هیچ  شریکی ) از حساب سود کسر نمیگردد؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۴ ۱۸:۰۱:۰۲ 1 پاسخ 41 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام وقت بخیر در حالت کلی حساب جاری شرکا میتواند هم از نوع مطالبه از شرکای شرکت باشد و هم از نوع بدهی به شرکای شرکت باشد، در صورت برداشت شریک از حساب شرکت یک نوع مطالبه برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد میشود و از حساب جاری شرکا مطالبه ای (کد۲) استفاده میشود. در صورت واریز شریک از حساب شرکت یک نوع بدهی برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد میشود و از حساب جاری شرکا بدهی (کد۵) استفاده میشود.

ارسال یک پاسخ