حسابداری

پرسش

سلام

بدهکار یا بستانکار بودن حساب جاری شرکا چه تاثیری در سود و زیان دارد؟ چرا برداشتهای شخصی مالک (با فرض اینکع فقط ۱نفر بوده بدون هیچ  شریکی ) از حساب سود کسر نمیگردد؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/5/24 0:00:00 0 پاسخ 19 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ