حسابداری کالای امانی

پرسش

شرکت ما کالاهایی را به صورت امانت دریافت و همینطور به صورت امانت به دیگر شرکتها واگذار می‌کند. نحوه ثبت حسابداری آن در هر دو حالت به چه نحوی میباشد

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۹ ۱۴:۲۶:۴۴ 1 پاسخ 108 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۳۰ ۱۶:۰۵:۵۲

  هنگامی که کالای امانی دریافت می شود :

  در این حالت کالای را از شرکتی و به صورت امنی دریافت نموده ایم کالای دریافتی متعلق به ما نبوده و هیچ بدهی به شرکت ارسال مننده کالا نداریم ولی نیاز است که آمار تعدادی کالای دریافتی و شرکت های که از آنها کالا به امنت گرفته ایم را ثبت کنیم .

  در این حالت و در هنگام دریافت کالا ثیتی به شرح ذیل ثبت می نماییم :

  حساب های انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران بدهکار

  طرف حساب انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران بستانکار

  واضح است که در صورتی که کالای امانی را عودت بدیم و یا اینکه از کالای امانی استفاده و یا آن را به فروش برسانیم ثبتسی معکوس ثبت فوق ثبت نموده و در صورت مصرف و یا فروش کالا نیز سند مربوط به خرید را ثبت می نماییم .

  هنگامی که کالای امانی ارسال می شود :

  در این حالت نیز کالا را به صورت امانی به شرکتی داده یم و مالکیت کالا همچنان در اختیار ما بوده و طلبی از شرکت دریافت کننده کالا نداریم.

  در نتیجه می بایست مانند دریافت کالای امانی عمل کنیم با این تفاوت که نیاز است به منظور جلوگیری از اشتباه در تعداد کالای موجود در انبار کالای امانی ارسالی را از انبار خارج کنیم .

  در این حالت می بایست انباری را به عنوان انبار امانی تعریف کرده و کالای امانی را از انبار شرکت خارج و در انبار امانی ثبت نماییم .

  اسناد حسابداری در این حالت به شکل زیر ثبت می شود :

  حساب های انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران بدهکار

  طرف حساب انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران بستانکار

  و برای انتقال کالا به انبار امانی نیز به شکل زیر عمل می کنیم :

  موجودی کالا – انبار امانی بدهکار

  موجودی کالا – انبار کالا بستانکار

  در صورتی که شرکت برای نگهداری موجودی کالا از روش ادواری استفاده نماید نیاز به ثبت سند فوق نمی باشد و تنها انتقال انبار به انبار در سیستم انباترداری ثبت می گردد .

ارسال یک پاسخ