حسابداری پیمانکاری

پرسش

سلام وقتتون بخیر

سوال:هنگام پرداخت مبلغ پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار در دفاتر کارفرما و پیمانکار چه ثبتی حسابدار زده می شود؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
rm_mahmoodi 52 سال 1399/5/20 0:00:00 3 پاسخ 457 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1. سلام

  ثبت پیش پرداخت در دفاتر پیمانکار به صورت زیر می باشد:
                بانک     **
                        پیش دریافت ها   **
   ثبت بابت پیش دریافت پیمان
  وثبت در دفاتر کارفرماب صورت زیر می باشد:

   پیش پرداخت ها   **
                     بانک              **
    ثبت بابت پیش پرداخت پیمان
 2. سلام

  ثبت پیش پرداخت در دفاتر پیمانکار به صورت زیر می باشد:
                بانک     **
                        پیش دریافت ها   **
   ثبت بابت پیش دریافت پیمان
  وثبت در دفاتر کارفرماب صورت زیر می باشد:

   پیش پرداخت ها   **
                     بانک              **
    ثبت بابت پیش پرداخت پیمان

   

 3. سلام

  در دفاتر کارفرما  پیش پرداخت بدهکار  و بانک بستانکار  میشود

  در دفاتر پیمانکار پیش دریافت بستانکار و بانک بدهکار میشود

ارسال یک پاسخ