حسابداری پیمانکاری

پرسش

حسابداری پیمانکاری به چه صورت است ؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۴ ۱۸:۰۶:۲۵ 1 پاسخ 84 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام وقت بخیر تعریف کلی با بیان ساده از حسابداری پیمانکاری به این شکل خواهد بود که بابت یک پروژه بلند مدت یک قرارداد کلی تحت عنوان قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته میشود که در آن قرارداد موضوع قرارداد، تاریخ عقد قرارداد، مبلغ کل قرارداد قید میشود و به تناسب اینکه برحسب درصد پیشرفت کار یا فازی و مرحله این قرارداد پیمانکاری اجرا میشود، پیمانکار صورت وضعیت هر مرحله یا به تناسب درصد پیشرفت کار صورت وضعیتی از میزان کار انجام شده را در اختیار کارفرما قرار میدهد که اگر کارفرما این صورت وضعیت ها را تأیید نمود مبالغ صورت وضعیت ها برای پیمانکار تبدیل به درآمد خواهد شد

ارسال یک پاسخ