حسابداری مالیاتی

پرسش

آیا هزینه هایی که بابت بیمه وسائل کارخانه میپردازیم مانند هزینه بیمه آتش سوزی دستگاه ها.

از مالیات معاف هستند؟ و هزینه قابل قبول مالیاتی هستند؟

Rate this question
0
N.Asadi 6 روز ۱۴۰۲/۶/۲۵ ۱۳:۲۱:۳۹ 0 پاسخ 0 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ