حسابداری صنعتی و پیمانکاری

پرسش

سلام و وقتتون بخیر.

فرمول حسابداری پیمانکاری (صنعتی) رو لطف میکنید ؟

در حال پیشرفت 0
M.y 4 سال ۱۳۹۹/۵/۲۰ ۱۴:۰۰:۳۵ 1 پاسخ 421 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۸ ۱۵:۰۴:۴۸

  برآورد کل هزینه پیمان :

  برآورد باقی مانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان+ هزینه های واقعی =  کل هزینه های برآوردی پیمان

   

  برآورد کل سود ناخالص پیمان:

  کل هزینه های برآوردی پیمان – درآمد یا مبلغ کل پیمان  =  کل سود ناخالص برآوردی پیمان

   

  محاسبه درآمد دوره جاری :

  درآمد شناسایی شده پیمان در دوره های قبل – درصد پیشرفت کار × کل درآمد برآوردی پیمان= درآمد دوره جاری پیمان

   

  هزینه دوره جاری پیمان :

  هزینه های شناسایی شده پیمان در دوره های قبل – درصد پیشرفت کار × کل هزینه برآوردی پیمان = هزینه دوره جاری پیمان

   

  سود ناخالص دوره جاری:

  هزینه های دوره جاری پیمان –درآمد دوره جاری پیمان = سودناخالص دوره جاری پیمان

   

ارسال یک پاسخ