حاشیه فروش

پرسش

منظور از حاشیه فروش چیست ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/6/11 0:00:00 2 پاسخ 23 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. حاشیه فروش به میزان درآمد فروشی یک شرکت منهای هزینه‌‌های متغیر آن می‌‌گویند. از مقدار پول بدست آمده از این طریق برای جبران هزینه‌‌های ثابت (مثل اجاره) استفاده می‌‌شود و در پایان مقدار پولی را که باقی بماند، می‌‌توان درآمد تلقی کرد. حاشیه فروش (به درصد یا دلار) می‌‌تواند به عنوان مبلغ کلی یا مبلغ جدا برای خط تولیدی یک محصول به شکل نسبی یا درصدی از فروش خالص، ارائه شود.

     

  2. حاشیه فروش به میزان درآمد فروشی یک شرکت منهای هزینه‌‌های متغیر آن می‌‌گویند. از مقدار پول بدست آمده از این طریق برای جبران هزینه‌‌های ثابت (مثل اجاره) استفاده می‌‌شود و در پایان مقدار پولی را که باقی بماند، می‌‌توان درآمد تلقی کرد.

    فرمول حاشیه سود

    هزینه‌‌های متغیر – درآمد خالص فروش = حاشیه فروش یا درآمد خالص+ هزینه‌‌های ثابت = حاشیه فروش

ارسال یک پاسخ