جرایم عدم ارسال فهرست معاملات

پرسش

در صورتی که فهرست معاملات فصلی در موعد مقرر قانونی ارسال نشود چه جرایمی در نظر گرفته می شود؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 2 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مهلت ارسال گزارش خرید و فروش فصلی ۴۵ روز بعد از پایان هر فصل  می باشد و مطابق ماده ۱۹ آیین نامه عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر میباشد. جرائم
    مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷ ) قانون قابل مطالبه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ