جرایم عدم اتصال کارت خوان به سامانه مالیاتی

پرسش

عدم اتصال کارت خوان به سامانه مالیاتی کتمان درآمد محسوب می شود .

جریمه کنمان درآمد معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق آن می باشد و همچنین برای عدم اتصال کارت خوان به سامانه نیز جریمه معادل ۲ ئرصد در نظر گرفته شده است .

جریمه کتمان درآمد غیر قابل بخشش می باشد .

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/2 0:00:00 1 پاسخ 77 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. عدم اتصال کارت خوان به سامانه مالیاتی کتمان درآمد محسوب می شود .

    جریمه کنمان درآمد معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق آن می باشد و همچنین برای عدم اتصال کارت خوان به سامانه نیز جریمه معادل ۲ ئرصد در نظر گرفته شده است .

    جریمه کتمان درآمد غیر قابل بخشش می باشد .

ارسال یک پاسخ