پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    مساعده درواقع به عنوان کسورات در فیش حقوق ثبت میشه

     

    و از نظر حسابداری ، مساعده ، معین سایر حساب و اسناد دریافتنی است

     

ارسال یک پاسخ