ثبت سند وام

پرسش

سلام.وام بانکی کوتاه مدت به ملغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال به بهره ۱۸%(پرداخت وام از مهر آغز و تا شش ماه ادامه دارد؟کارمزد۴%

لطفا نحوه محاسبه و ثبت را بنویسید.

0
ناشناس 1 ماه 0 پاسخ ها 5 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ