ثبت سند وام

پرسش

سلام.وام بانکی کوتاه مدت به ملغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال به بهره ۱۸%(پرداخت وام از مهر آغز و تا شش ماه ادامه دارد؟کارمزد۴%

لطفا نحوه محاسبه و ثبت را بنویسید.

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1399/12/22 0:00:00 0 پاسخ 181 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ