پرسش
سلام.وام بانکی کوتاه مدت به ملغ 200000000  ریال به بهره 18%(پرداخت وام از مهر آغز و تا شش ماه ادامه دارد؟کارمزد4% لطفا نحوه محاسبه و ثبت را بنویسید.
0
ناشناس 52 سال 0 پاسخ 181 بازدیدها

پرسش
با سلام .نحوه ثبت این سوال به چه صورت است ؟ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان50000000 ریال مربوط به سنوات پرسنل در سال 98 .تعداد پرسنل 5 نفر است
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1 پاسخ 154 بازدیدها

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.