ثبت حقوق و دستمزد

پرسش

سلام خسته نباشید
ثبت شناسایی حقوق و دستمزد و ثبت پرداخت حقوق و دستمزد لطفا بگید

و اینک سنوات خدمتی و سنوات روزانه در کجای این ثبت مشخص و اعمال می شود

با تشکر

Rate this question
در حال پیشرفت 0
Alizaeim94 52 سال 1399/5/20 0:00:00 1 پاسخ 453 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. وقت بخیر

  زمان شناسایی حقوق دستمزد:

  هزینه حقوق دستمزد-حقوق و مزایا(بد)

  هزینه حقوق دستمزد-بیمه سهم کارفرما(۲۳٪)(بد)

  هزینه حقوق دستمزد-عیدی کارکرد(بد)

  هزینه حقوق دستمزد-سنوات(بد)

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-حقوق پرداختنی(بس)

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-بیمه پرداختنی(۳۰٪)(بس)

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-عیدی پرداختنی(بس)

  ذخیره مالیات-مالیات تکلیفی-مالیات تکلیفی عیدی(بس)

  ذخیره مالیات-مالیات تکلیفی-مالیات تکلیفی حقوق(بس)

  سایر حسابها و‌اسناد پرداختنی-سنوات(بس)

  سایر درآمدهای غیر عملیاتی- کسورات و جرائم پرسنل-کسر کار(بس)

  زمان پرداخت حقوق:

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-حقوق پرداختنی(بد)

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-بیمه پرداختنی(۳۰٪)(بد)

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-عیدی پرداختنی(بد)

  ذخیره مالیات-مالیات تکلیفی-مالیات تکلیفی عیدی(بد)

  ذخیره مالیات-مالیات تکلیفی-مالیات تکلیفی حقوق(بد)

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی-سنوات(بد)

  سایر درآمدهای غیر عملیاتی- کسورات و جرائم پرسنل-کسر کار(بد)

  موجودی نقد و بانک (بس)

  مضاف بر اینکه، سنوات روزانه جزو مزایای روزانه به حقوق پایه روزانه اضافه میشود. اما سنوات پایه خدمتی جزو مزایای پایان خدمت کارکنان میباشد و عمدتا تا پایان مدت قرارداد ذخیره گرفته میشود.

  همچنین برای بهره مندی از سنوات روزانه باید حداقل یکسال از سابقه پرداخت بیمه پرسنل گذشته باشد اما سنوات پایه خدمتی از اولین روز کارکرد پرسنل به پرسنل تعلق میگیرد.

ارسال یک پاسخ