ثبت حسابداری وام مساعده حقوق

پرسش

سلام وام،مساعده و کسر کار را با ذکر مثال توضیح دهید؟

0
ناشناس 1 ماه 0 پاسخ ها 9 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ