ثبت حسابداری وام مساعده حقوق

پرسش

سلام وام،مساعده و کسر کار را با ذکر مثال توضیح دهید؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1399/12/22 0:00:00 1 پاسخ 429 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. زمان پرداخت مساعده :

  سایر حسابهای دریافتنی/مساعده (بد) **
  بانک/صندوق(بس) **

  توضیح :پرداخت مساعده به کارمند….

  زمان شناسایی حقوق و دستمزد :

  هزینه حقوق و دستمزد(بد) **
  هزینه بیمه سهم کارفرما(بد)* *
  حق بیمه پرداختنی(بس) **
  مالیات پرداختنی (بس) **
  سایر ح.دریافتنی (مساعده) (بس)**
  حقوق و دستمزد پرداختنی(بس) **

  “سایر حسابهای دریافتنی” که در زمان پرداخت مساعده (سند اولیه) ایجاد شده ، در زمان پرداخت حقوق و ثبت سند حقوق (سند دوم) بسته میشود.

   

   

   

ارسال یک پاسخ