ثبت حسابداری موازنه بنزین

پرسش

با سلام لطفا نحوه ثبت موازنه بنزین (بنزین فروخته شده به نرخ ۳۰۰۰ تومان ) در دفاتر حسابداری را بفرمایید.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 86 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. در خصوص ثبت های حسابداری جایگاه سوخت برای سهولت خرید و فروش یک لیتر بنزین و بدون ارزش افزوده را مرور می نماییم .

  ثبت حسابداری خرید بنزین
  در هنگام خرید جایگاه سفارش خرید بنزین را به شرکت پخش فراورده های نفتی داده و به ازای هر لیتر ۱۳۹۰ تومان پرداخت می نماید .

  مبلغ ۱۳۹۰ تومان از مبلغ مصوب فروش بنزین ۱۵۰۰ تومان پس از کسر کارمزد جایگاه ۱۱۰ تومان حاصل شده است

  موجودی کالا / بنزین ۱۳.۹۰۰ بدهکار

  بانک ۱۳.۹۰۰ بستانکار

  ثبت حسابداری فروش بنزین
  در هنگام فروش بنزین در صورتی که بنزین فروخته شده به نرخ سهمیه باشد به شکل زیر عمل می نماییم

  بانک / صندوق ۱۵.۰۰۰ بدهکار

  موجودی کالا / بنزین ۱۳.۹۰۰ بستانکار

  درآمد ۱.۱۰۰ بستانکار

  حال در صورتی که بنزین فروخته شده به نرخ آزاد باشد نیز ثبتی به صورت ذیل صادر می نماییم

  بانک / صندوق ۳۰.۰۰۰ بدهکار

  موجودی کالا / بنزین ۱۳.۹۰۰ بستانکار

  درآمد ۱.۱۰۰ بستانکار

  بستانکاران تجاری / شرکت پخش فرآورده های نفتی ۱۵.۰۰۰ بستانکار

  و حال می بایست در موعد مقرر شده وجه دریافتی از محل فروش بنزین با نرخ آزاد را به حساب شرکت پخش فرآورده های نفتی واریز نماییم که برای این مورد نیز ثبتی به شکل ذیل صادر می نماییم .

  بستانکاران تجاری / شرکت پخش فرآورده های نفتی ۱۵.۰۰۰ بدهکار

  بانک ۱۵.۰۰۰ بستانکار

ارسال یک پاسخ