ثبت حسابداری خرید کالا و دارایی

پرسش

زمانی که ما یک کالارو میخریم کی موجودی کالا میزنیم کی دارایی؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 85 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. ثبت خرید کالا به عنوان موجودی کالا و یا دارایی ثابت بستگی به هدف از خرید آن کالا دارد .

    در صورتی که کالا را بابت فروش خریداری نماییم می بایست آن را به عنوان موجودی کالا ثبت نماییم و اگر کالایی را بابت استفاده خریداری نماییم می بایست آن را به عنوان دارایی های ثابت ثبت نماییم .

    به طور مثال اگر شرکتی یک میز اداری را به قصد فروش و همانند آن میز را به نیت استفاده در دفتر شرکت خریداری نماید میز اول به عنوان موجودی کالا و میز دوم به عنوان اثاثه و منصوبات اداری ثبت می شود .

    لازم به ذکر است که برای ثبت کالایی که به منظور فروش خریداری می شود می توان از دو روش دائمی و یا ادواری استفاده کرد .

ارسال یک پاسخ