ثبت حسابداری تجهیزات به عنوان سرمایه

پرسش

سلام آورده وسایل و تجهیزات به عنوان سرمایه چگونه ثبت روزنامه میشود

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۷/۲۲ ۱۶:۳۱:۱۸ 1 پاسخ 82 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۷/۲۴ ۱۲:۳۴:۵۴

  آورده غیر نقدی شرکا در صورتی که در هنگام تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت باشد را تحت عنوان حساب سرمایه و در غیر اینصورت به عنوان جاری شرکا ثبت می نماییم .

  منظور کلی از سطر بالا این می باشد که شما آوردههای نقدی ویا غیر نقدی شرکا را تنها در صورتی می توانید به حساب سرمایه شرکت ثبت نمایید که تشریفات قانونی آن در اداره ثبت شرکت ها طی شده باشد و نزد آن اداره به عنوان سرمایه ثبت باشد .

  به عبارتی دیگر همواره مانده حساب سرمایه طبق دفاتر شرکت می بایست با سرمایه ثبتی شرکت برابر باشد .

  ثبت حسابداری آورده غیر نقدی در صورتی که در ثبت شرکت ها ثبت شود

  دارایی ثابت مشهود  بدهکار

  سرمایه  بستانکار

  ثبت حسابداری آورده غیر نقدی در صورتی که در ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد

  دارایی ثابت مشهود  بدهکار

  جاری شرکا بستانکار

ارسال یک پاسخ