ثبت حسابداری اجاره دادن واحد های تجاری

پرسش

یک شرکت تعاونی که واحدهای تجاری دارن برای اعضا شون. یک واحد رو اجاره دادن.
وشخص چک های دوماهه دادن برای پرداخت اجاره.
ثبتش چی میشه؟؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 83 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. بابت به اجاره دادن واحد های مذکور می بایستدر پایان هر ماه درآمد شناسایی نمایید .

  همچنین از آن جا که مستاجر مبلغ اجاره بها را در ابتدا و به صورت چک های دو ماهه پرداخت نموده می بایست مجموع اجاره بهای یک ساله را به عنوان پیش دریافت ثبت نمایید .

  ثبت حسابداری در هنگام انعقاد قرارداد
  با توجه به این که کل اجاره بها را به صورت چک دریافت نموده ایید در نتیجه می بایست ثبتی به شرح ذیل صادر شود :

  اسناد دریافتنی بدهکار

  پیش دریافت درآمد اجاره بستانکار

  ثبت حسابداری در پایان هر ماه از اجاره
  در پایان هر ماه می بایست با توجه به مبلغ اجاره بهای ماهانه نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایید .

  پیش دریافت درآمد اجاره بدهکار

  درامد اجاره بستانکار

  ثبت حسابداری وصول چک های اجاره
  در پایان هر دو ماه و با وصول چک های اجاره سندی به شرح ذیل صادر می گردد

  بانک بدهکار

  اسناد دریافتنی بستانکار

ارسال یک پاسخ