تکالیف مالیاتی مطب پزشکی

پرسش

باسلام چنان چه یک مطب پزشکی اقدام به خدمات زیبایی و موکند وتجهیزاتی برای انجام این خدمات تهیه کندآیا مکلف به داشتن دفاتر قانونی است

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۳۴:۰۱ 1 پاسخ 85 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۶ ۹:۲۴:۰۴

  مطب پزشک تکلیفی در جهت پلمپ و دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و کل )نداشته و در صورت تمایل می توانید دفاتر درآمد و هزینه پلمپ و تحریر نمایید .

  مطب پزشکی از نظر قوانین مالیاتی به عنوان مودی گروه سوم شناسایی شده و نیازی به تحریر دفتر روزنامه و کل نداشته و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای ایشان کفایت می کند .

  تکلیف مالیاتی در خصوص پلمپ دفاتر قانونی شامل حال کلیه اشخاص حقوقی بوده و برای اشخاص حقیقی بستگی به گروه بندی ایشان دارد .

  اشخاص حقیقی مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به سه گوره طبقه بندی می شوند :
  الف- گروه اول:
  اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:

  ۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

  ۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط.

  ۳-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

  ۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی.

  ۵- صاحبان مشاغل صرافی.

  ۶- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.

  ۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

  ۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

  ۹- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه‌بندی سال ۱۳۹۹ می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)
  ب- گروه دوم:
  سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)
  ج: گروه سوم:
  صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

  همچنین مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی به شرح ذیل مکلف به مکلف به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی می باشند :

  الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می­گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می­باشند.

  ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می­گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه­های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (۱) بر اساس آن تنظیم نمایند.

  پ– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می­گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنه خود را به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند.

ارسال یک پاسخ