تهاتر مالیات بر ارزش افزوده

پرسش

نحوه ثبت حسابداری تهاتر مالیات بر ارزش افزوده به چه شکل هست؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه ۱۴۰۲/۹/۲۵ ۱۲:۴۴:۱۴ 1 پاسخ 25 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام وقت بخیر برای تهاتر ارزش افزوده در هر فصل دو راه وجود دارد:

    راه حل اول) همان طور که می دانید ارزش افزوده خرید با سرفصل کل سایر دریافتنی ها دارای ماهیت بدهکار است و ارزش افزوده فروش با سرفصل کل سایر پرداختنی ها دارای ماهیت بستانکار است. در پایان هر فصل از این دو حساب مانده گیری می کنیم در صورتی که مابه التفاوت بستانکار شود، این مبلغ معادل مبلغی خواهد بود که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود و در صورتی که مابه التفاوت بدهکار شود، این مبلغ معادل مبلغی خواهد بود که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی مطالبه می شود.

    راه حل دوم) ابتدا از ارزش افزوده خرید در هر فصل و ارزش افزوده فروش در هر فصل گزارش گیری می نماییم. همان طور که می دانید ارزش افزوده خرید با سر فصل کل سایر دریافتنی ها بدهکار است و ارزش افزوده فروش با سرفصل کل سایر پرداختنی ها بستانکار است. سپس بابت تهاتر از حساب واسط به نام «مانده ارزش افزوده» استفاده می نماییم. به این صورت که ارزش افزوده خرید را به مبلغ ارزش افزوده خرید در کل فصل، بستانکار کرده و حساب واسط مانده ارزش افزوده را بدهکار می نماییم و سپس ارزش افزوده فروش را به مبلغ ارزش افزوده فروش در کل فصل، بدهکار کرده و حساب واسط مانده ارزش افزوده را بستانکار می نماییم. در نهایت اگر مبلغ باقی مانده از حساب واسط مانده ارزش افزوده دارای ماهیت بستانکار شود یعنی ارزش افزوده فروش بیشتر از ارزش افزوده خرید در فصل مورد نظر هست و رقم باقی مانده می شود رقم مالیات بر ارزش افزوده که در فصل مورد نظر باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. اگر مبلغ باقی مانده از حساب واسط مانده ارزش افزوده دارای ماهیت بدهکار شود یعنی ارزش افزوده خرید بیشتر از ارزش افزوده فروش در فصل مورد نظر هست و رقم باقی مانده می شود رقم مالیات بر ارزش افزوده که در فصل مورد نظر باید از سازمان امور مالیاتی مطالبه شود.

ارسال یک پاسخ