تقسیط بدهی مالیاتی

پرسش

در صورتی که بدهی مالیاتی خود را به طور یک جا پرداخت نکنیم آیا امکان پرداخت قسطی آن وجود دارد؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/28 0:00:00 1 پاسخ 14 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. بله در این صورت و با یک درخواست کتبی از جانب مودی و موافقت سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بدهی وجود دارد .

    در این حالت از مودی خواسته  می شود که بخشی ازبدهی را نقدا و الباقی را طی چند فقره چک پرداخت نماید.

    امکان تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا سه سال امکان پذیر می باشد .

    ماده ۱۶۷ قانون مالیات مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

    ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه مؤدیـانی کـه قـادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ارسال یک پاسخ