تقسیط بدهی مالیاتی

پرسش

در صورتی که بدهی مالیاتی خود را به طور یک جا پرداخت نکنیم آیا امکان پرداخت قسطی آن وجود دارد؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۸ ۱۴:۰۴:۱۲ 1 پاسخ 33 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۲۹ ۱۳:۳۴:۱۴

  بله در این صورت و با یک درخواست کتبی از جانب مودی و موافقت سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بدهی وجود دارد .

  در این حالت از مودی خواسته  می شود که بخشی ازبدهی را نقدا و الباقی را طی چند فقره چک پرداخت نماید.

  امکان تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا سه سال امکان پذیر می باشد .

  ماده ۱۶۷ قانون مالیات مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه مؤدیـانی کـه قـادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ارسال یک پاسخ