تفاوت و شباهت تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی

پرسش

تفاوت و شباهت تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی را شرح دهید.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/21 0:00:00 1 پاسخ 35 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

    • تئوری هزینه معاملات فرض میکند افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهند.
    • تئوری نمایندگی فرض میکند مدیران به دنبال دست آوردهای متفرقه هستند در صورتی که در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب میدهند.
    • واحد برای تحلیل در تئوری نمایندگی کارگزار فردی است درصورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد تجاری برای تحلیل معامله است.

    شباهت: هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند آن هم اینکه چگونه مدیران را متقاعد کنند تا منافع ذی نفعان و افزایش سود شرکت را به جای منافع خود دنبال کنند.

ارسال یک پاسخ