تفاوت عضو موظف و غیرموظف

پرسش

تفاوت عضو موظف هیئت مدیره با عضو غیر موظف هیئت مدیره در چیست؟

0
N.Asadi 7 ماه ۱۴۰۲/۸/۲۴ ۱۴:۱۷:۲۱ 0 پاسخ 28 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ