تفاوت عضو موظف و غیرموظف

پرسش

تفاوت عضو موظف هیئت مدیره با عضو غیر موظف هیئت مدیره در چیست؟

0
N.Asadi 2 هفته ۱۴۰۲/۸/۲۴ ۱۴:۱۷:۲۱ 0 پاسخ 1 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ