تفاوت درخواست رسیدگی مجدد با اجرای قرار رسیدگی

پرسش

تفاوت بین درخواست رسیدگی مجدد با اجرای قرار رسیدگی در اعتراض مالیاتی چیست؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/7 0:00:00 1 پاسخ 85 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در هنگامی که مودی به برگه تشخیص صادره اعتراض داشت باشد در اوراق خال ثبت اعتراض و یا در لایحه ای که تقدیم هیات حل اختلاف مالیاتی می نماید و پس از ذکر ادله خود از هیات درخواست رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی خود را می نماید .

    در رسیدگی به اعتراض مودی توسط هیات حل اختلاف و مطابق دستور العمل دادرسی مالیاتی به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید .

    صدور قرار کارشناسی به معنی رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی و اظهارنظر مجدد کارشناسان مالیاتی در خصوص پرونده می باشد .

ارسال یک پاسخ