تحریر دفاتر

پرسش

در تحریر دفاتر تا چند بار مجاز هستیم که اشتباه خود را تصحیح کنیم؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/6/11 0:00:00 0 پاسخ 42 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ