تحریر دفاتر روزنامه و کل

پرسش

سلام
درصورت مفقود شدن دفاتر چه اقدامی باید کرد؟

Rate this question
حل شده 0
Aframohammadi 52 سال 1399/2/15 0:00:00 1 پاسخ 368 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. سلام ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره ۳ به طور واضح پاسخ این سوال را داده است، به شرح ذیل:
   
  در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

  در ضمن یاد آور میشوم در خصوص موارد رد دفاتر بایستی این نکته را نیز بدانید که :

  طبق بند ۶ ماده ۲۰ (موارد رد دفاتر) :
   در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تاییداداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد موجب رد دفاتر و مشمول بند ۳ ماده ۹۷ خواهد شد. (یعنی علی الراس)

  جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵ تماس بگیرید

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ