تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات

پرسش

لطفا در خصوص تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم توضیح دهید .

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۵ ۱۹:۰۴:۲۷ 1 پاسخ 143 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۲۵ ۱۹:۲۳:۲۹

  بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی مکلف می باشد که فهرست اشخاص حقوقی فاقد فعالیت ظرف پنج سال اخیر را به سازمان ثبت اسناد اعلام نماید و ثبت هرگونه تغییرات برای ایشان منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی می باشد .

  تبصره۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد :

  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

  برای آن ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ارسال یک پاسخ