تاثیر سربار تولید و بهای تمام شده مواد مستقیم

پرسش

۱ شرکت الف در بخش بهای تمام شده ۷۰ درصد مواد مستقیم ،۲۰ درصد سربار است و شرکت ب در بخش بهای تمام شده ۲۰ درصد مواد مستقیم و ۷۰ درصد سربار می باشد. در شرایطی که هر دو شرکت نرخ مواد مستقیم مصرفی و نرخ محصول با نسبت برابر افزایش شدیدی پیدا کند (مشابه سال ۹۷ ) کدام شرکت وضعیت مساعد تری دارد ؟

شرکت الف
شرکت ب
هر دو شرکت روند سود آوری مشابهی دارند.
با توجه به اینکه افزایش قیمت در هر دو بخش صورت گرفته تغییری در روند سود آوری ایجاد نمی شود.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 89 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. از آنجا که افزایش نرخ ها در قیمت قروش و مواد به طور یکسان صورت می پذیرد شرکتی که بهای تمام شده آن از درصد پایین تر مواد شکل گرفته باشد روند سودآوری بهتری دارو و شرکت دیگر با افزایش سربار ممکن است دچار ضرر شود .

  برای روش شدن مساله به مثال ذیل توجه فرمایید :

  در مساله ای که طرح کردید تکلیف ۱۰ درصد از بهای تمام شده را در نظر نگرفته اید که می توان این ده درصد را هزینه حقوق در نظر گرفت و یا اینکه منظور شما این بوده بهای تمام شده ۹۰ درصد فروش می باشد و و به نسبت ۷۰ و ۲۰ بین مواد و سربار تقسیم شده است .

  با فرض اینکه بهای تمام شده ۹۰ درصد فروش باشد :

  برای حل مساله ابتدا فرض می کنیم که قیمت فروش و بهای تمام شده به شکل زیر می باشد :

  شرکت الف فی فروش ۱۰۰ ریال و بهای تمام شده ۹۰ ریال شامل ۷۰ ریال مواد و ۲۰ ریال سربار

  شرکت ب فی فروش ۱۰۰ ریال و و بهای تمام شده ۹۰ ریال شامل ۲۰ ریال مواد و ۷۰ ریال سربار

  حاشیه سود در هر دو شرکت برابر و معادل ۱۰ ریال می باشد .

  حال افزایش سه برابری قیمت بر نرخ فروش و مواد را بر دو شرکت برسی می کنیم نرخ سربار ثابت در نظر گرفته می شود :

  شرکت الف فی فروش ۳۰۰ ریال و بهای تمام شده ۲۹۰ ریال شامل ۲۷۰ ریال مواد و ۲۰ ریال سربار

  شرکت ب فی فروش ۳۰۰ ریال و و بهای تمام شده ۱۳۰ ریال شامل ۶۰ ریال مواد و ۷۰ ریال سربار

  حاشیه سود شرکت الف همچنان ۱۰ ریال و حاشیه سود شرکت ب ۱۷۰ ریال می شود .

  پیداست که شرکت ب وضعیت سودآوری بهتری دارد .

  در صورتی که در نرخ سربار هم افزایش قیمت داشته باشیم شرکت الف حاشیه سود خود را از دست داده و وارد ضرر می شود .

  با فرض اینکه بهای تمام شده شامل ۱۰ هزینه حقوق نیز باشد :

  برای حل مساله در این حالت فرض می کنیم که قیمت فروش و بهای تمام شده به شکل زیر می باشد :

  شرکت الف فی فروش ۱۵۰ ریال و بهای تمام شده ۱۰۰ ریال شامل ۷۰ ریال مواد و ۱۰ ریال دستمزد و ۲۰ ریال سربار

  شرکت ب فی فروش ۱۵۰ ریال و و بهای تمام شده ۱۰۰ ریال شامل ۲۰ ریال مواد و ۱۰ ریال دستمزد و ۷۰ ریال سربار

  حاشیه سود در هر دو شرکت برابر و معادل ۵۰ ریال می باشد .

  حال افزایش سه برابری قیمت بر نرخ فروش و مواد را بر دو شرکت برسی می کنیم نرخ دستمزد و سربار ثابت در نظر گرفته می شود :

  شرکت الف فی فروش ۴۵۰ ریال و بهای تمام شده ۳۰۰ ریال شامل ۲۷۰ ریال مواد و ۱۰ ریال دستمزد و ۲۰ ریال سربار

  شرکت ب فی فروش ۴۵۰ ریال و و بهای تمام شده ۱۴۰ ریال شامل ۶۰ ریال مواد و ۱۰ ریال دستمزد و ۷۰ ریال سربار

  حاشیه سود شرکت الف ۱۵۰ ریال و حاشیه سود شرکت ب ۳۱۰ ریال می شود .

  پیداست که شرکت ب همچنان وضعیت سودآوری بهتری دارد .

  در این حالت به دلیل بالاتر بودن حاشیه سود شرکت ها تحمل بیشتری برای افزایش هزینه های دستمزد و سربار دارند .

ارسال یک پاسخ