بیمه تامین اجتماعی خویش فرما چیست؟

پرسش

بیمه تامین اجتماعی خویش فرما چیست؟شرایط پرداخت و مزایای آن چگونه است؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
مدیر ارشد تالار 52 سال 1398/2/14 0:00:00 2 پاسخ 1051 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. این بیمه برای افرادی مناسب است که تحت پوشش هیچ بیمه خاصی قرار ندارند. متقاضی باید برای دریافت این خدمت به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی کشور مراجعه نماید تا در ادامه قرارداد مربوطه منعقد شود. بر اساس قوانین در نظر گرفته شده برای بیمه اختیاری، بیمه گذار موظف است تا حق بیمه خود را درست به موقع و در زمان های مشخص پرداخت نماید. حق بیمه تعیین شده برای بیمه اختیاری ۲۶ درصد مقطوع است. این بیمه مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، فوت و تعهداتی از قبیل: درمان، هزینه کفن و دفن و هزینه های مربوط به پوتز و اروتز را شامل می‌شود.

  2. بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود .
    بیمه خویش‌فرما و بیمه اختیاری، هر دو زیر نظر سازمان تامین اجتماعی هستند و برای افرادی انجام می شود که فاقد بیمه اجباری ( این نوع بیمه، توسط فرد دیگری انجام می شود ) از طرف کارفرما می باشند.
    بیمه اختیاری برای کسانی است که بیمه خاصی را استفاده نمی‌کنند و تحت پوشش بیمه دیگری نیستند.  این نوع شامل بیمه بیکاری نمی شود و به همین دلیل غرامت بیکاری هم به این دوران بیمه تعلق نمی گیرد .
    در مشاغل آزاد به دلایلی فرد نمی تواند از نوع اجباری استفاده کند به همین دلیل باید از خویش‌فرما استفاده نماید.این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند. نوع مشاغل آزاد بیشتر مزایای نوع بیمه اجباری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان را شامل می شود.

ارسال یک پاسخ