برگ تشخیص متمم

پرسش

در خصوص برگه تشخیص متمم مالیاتی توضیح دهید ؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۹ ۱۴:۲۷:۲۹ 1 پاسخ 72 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۳۰ ۱۶:۰۲:۳۳

  برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی یک سال فرصت می باشد و پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی تا پنج سال فرصت دارد در صورتی که مستنداتی دال بر کتمان درآمد توسط مودی داشته باشد برگه متم مالیاتی صادر و نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید .

  به عبارتی دیگر برگ متمم در صورتی صادر می شود که پس از رسیدگی به دفاتر مودی و قطعی شدن مالیات و در صورتی که مشخص شود که مودی کتامن درآمد داشته صادر می گردد .

  صدور برگ متم تا پنج سال میسر می باشد و بعد از آن مشمول مرور زمان شده و قابل پیگیری نمی باشد .

  ماده ۱۵۷ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابـل مطالبـه نخواهـد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صـادر و حـداکثر ظـرف سـه مـاه پـس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

  ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

ارسال یک پاسخ