اندوخته قانونی

پرسش

اندوخته قانونی به میزان چند درصد سرمایه شرکت الزامی است؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/6/7 0:00:00 2 پاسخ 13 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. اندوخته بخشی از سود و یا عبارت دیگر سود تقسیم نشده بین سهامداران می باشد .

  شرکت های سهامی بنا به دلایلی بخشی از سود کسب شده را بین سهامداران خود تقسیم نمی کنند که این امر به دلایل قانونی و یا تمایل شرکت جهت حفظ نقدینگی و عدم خروج منابع از شرکت می باشد .

  در خصوص دلایل قانونی عدم تخصیص سود به موجب ماده ۱۴۰ قانون تجارت بوده که آن را اندوخته قانونی گویند .

  شرکت های سهامی مطابق ماده ۱۴۰ قانون تجارت موظف می باشند که سالانه ۵ درصد از سود خود را تا رسیدن به سقف ده درصد سرمایه شرکت به عنوان اندوخته منظور نمایند .

  در خصوص میزان سود تقسیم شده بین سهامداران مجمع عمومی سهامداران تصمیم گیری می نماید .

  ایشان پس از تصویب صورت های مالی مشخص می نمایند چه میزان از سود کسب شده بین سهامداران توزیع و چه میزان به عنوان اندوخته لحاظ شود .

  میزان سود تقسیم نشده که توسط مجمع سهامداران مشخص می شود اندوخته اختیاری می باشد .

 2. اندوخته قانونی نوعی سرمایه احتیاطی برای واحدهای اقتصادی است که در صورتی که شرکت دچار بحران نقدی شود یا درآمد خوبی نداشته باشد، می تواند از آن استفاده کند. از سوی دیگر اندوخته قانونی، الزامات و محدودیت هایی دارد که از آن برای تقویت بنیه مالی شرکت استفاده می شود.

ارسال یک پاسخ