اعتراض به برگه تشخیص قطعی مالیاتی

پرسش

آیا برگه تشخیص قطعی شده قابل اعتراض می باشد؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۵/۲۹ ۱۴:۲۶:۲۱ 1 پاسخ 31 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۳۰ ۱۶:۰۷:۳۷

  مطابق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مودی می تواند تا یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به اعتراض به آن در شورای عالی مالیاتی و یا هیات ماده ۲۵۱ اقدام نماید

  قابل ذکر است که اعتراض به برگه قطعی مستلزم پرداخت آن می باشد و در صورت عدم پرداخت مالیات به واحد اجراییات ارجاع خواهد شد .

  مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۲۵۱ – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

  ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای رسیدگی ارجاع نماید. تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

ارسال یک پاسخ