اظهارنامه شراکتی

پرسش

در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت ۱۰۱ زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟

0
N.Asadi 7 ماه ۱۴۰۲/۷/۲۰ ۱۷:۴۹:۲۷ 0 پاسخ 9 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ