اصول اخلاقی تئوری ذی نفعان

پرسش

چهار اصل اخلاقی که تئوری ذی نفعان از آن پیروی میکند را نام ببرید.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/21 0:00:00 1 پاسخ 37 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. ۱-اجتناب از لطمه زدن به دیگران

    ۲-احترام به آرای دیگران

    ۳-اجتناب از دروغگویی

    ۴-پذیرش توافق ها

ارسال یک پاسخ