اصول اخلاقی تئوری ذی نفعان

پرسش

چهار اصل اخلاقی که تئوری ذی نفعان از آن پیروی میکند را نام ببرید.

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۴:۴۲:۲۷ 1 پاسخ 57 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۴:۵۶:۲۰

  ۱-اجتناب از لطمه زدن به دیگران

  ۲-احترام به آرای دیگران

  ۳-اجتناب از دروغگویی

  ۴-پذیرش توافق ها

ارسال یک پاسخ