ارزش دفتری و ارزش روز

سوال

ارزش دفتری و ارزش روز را در دارایی های ثابت و موجودی کالا را توضیح دهید ؟

حل شده 0
دبیر انجمن 4 ماه 1 پاسخ 180 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. ارزش دفتری همان قیمت خرید دارایی یا کالا در فاکتور هنگام خرید می باشد و ارزش روز همان قیمت منصفانه بازار یا قیمت روز بازار می باشد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ