اختتامیه با ترازنامه

پرسش

تراز اختتامیه با ترازنامه چه تفاوتی دارد که مقدارهای متفاوتی دارند؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 0 پاسخ 81 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ