پرسش
بنظر شما حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ برای استخدامی بخش خصوصی ( تامین اجتماعی ) و مشمول قانون کار چقدر میشه؟چند درصد افزایش داره؟ سایت کمکی اقتصاد قرن حقوق و دستمزد سال ۹۹
0
4 سال 0 پاسخ 796 بازدیدها مدال برنز