پرسش
سلام شرکت هایی که دارای نمایندگی فروش (اشخاص حقیقی)می باشند ایا نمایندگی ها می توانند از نرم افزار مکانیزه که برای شرکت طراحی شده استفاده کنن؟
0
ناشناس 3 سال 0 پاسخ 50 بازدیدها

پرسش
سلام با توجه به اینکه نمایندگی های فروش شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی مشمول صندوق مکانیزه فروش می باشند ایا نمایندگی های بیمه (متعلق به شرکت های بیمه) نیز ...
0
ناشناس 3 سال 0 پاسخ 42 بازدیدها