پرداخت مستمری به بازماندگان

پرسش

به چه شرطی به بازماندگان بازنشسته فوت شده مستمری تعلق می گیرد ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/7 0:00:00 2 پاسخ 79 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. سلام وقت بخیر

  طبق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی در حالت های زیر به بازماندگان بازنشسته فوت شده مستمری تعلق میگیره

  ۱. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.

  ۲. درصورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌ بگیرد

  ۳. درصورت فوت بیمه شده ‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.

  ۴. درمواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند.

 2. سلام وقت بخیر

  طبق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی در حالت های زیر به بازماندگان بازنشسته فوت شده مستمری تعلق میگیره

  ۱. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.

  ۲. درصورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌ بگیرد

  ۳. درصورت فوت بیمه شده ‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.

  ۴. درمواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند.

   

ارسال یک پاسخ