ویژگی داده های حسابداری در حسابرسی

پرسش

در حسابرسی داده های حسابداری گزارش شده د ارای چه ویژگی هایی میباشند؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۳:۵۲:۲۴ 1 پاسخ 75 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

    0
    ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۳:۵۵:۳۴

    ۱-پدیده های اقتصادی را توصیف می کنند که می توانند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این پدیده ها تاثیر بگذارد.

    ۲-این داده ها باز نموده های چنین پدیده هایی هستند.

ارسال یک پاسخ