ویژگی داده های حسابداری در حسابرسی

پرسش

در حسابرسی داده های حسابداری گزارش شده د ارای چه ویژگی هایی میباشند؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/2 0:00:00 1 پاسخ 72 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. ۱-پدیده های اقتصادی را توصیف می کنند که می توانند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این پدیده ها تاثیر بگذارد.

    ۲-این داده ها باز نموده های چنین پدیده هایی هستند.

ارسال یک پاسخ