واردات و صادرات

پرسش

با سلام

در بخش واردات و صادرات اسناد مثبته جهت امور مالیاتی بابت هزینه های انجام شده در خارج از کشور مانند اجاره با هزینه پرسنل به چه صورت میباشد؟

0
ناشناس 3 هفته 0 پاسخ ها 37 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ