نظارت بر موسسات خیریه

پرسش

نحوه نظارت بر موسسات خیریه به چه ترتیب است ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۳:۴۷:۲۴ 1 پاسخ 124 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۳:۵۳:۳۲

  موسسات خیریه مطابق بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات می باشند .

  برای بهره مندی از این معافیت علاوه بر انجام کلیه تکالیف مالیاتی تایید ناظر مالیاتی نیز در خصوص موسسات خیریه الزامی می باشد.

  مطابق قوانین مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی برای موسسات خیریه ناظری تعیین می شود که بر نحوه شناسایی درآمدها و محل مصرف هزینه ها و انطباق هزینه های انجام شده با اساسنامه موسسه و قوانین مالیاتی نظارت نماید .

  کلیه موسسات مکلف می باشند که تا ۳۰ روز بعد از پایان هرفصل عملکرد  ۳ ماهه خود را تحت فرم نظارت بر موسسات خیریه تسلیم ناظر مالیاتی نمایند .

ارسال یک پاسخ