نحوه محاسبه عیدی نیروهای شرکتی

پرسش

سلام وقت بخیر ما نیروهایی شرکتی هستیم که شرکت مذبور ادعا میکند که مبلغ عیدی ما یک‌پایه حقوق است ایا این موضوع صحت دارد؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/17 0:00:00 2 پاسخ 40 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. کلیه افراد اعم از شرکتی یا قراردادی مشمول قانون کار می باشند و مطابق ماده واحده قانون کار به ازا هر سال کارکرد کامل معادل شصت روز ( دو ماه ) عیدی با آخرین حقوق دریافتی محاسبه می گردد .

    منظور از آخرین حقوق مجموع حقوق و مزایای مستمر دریافتی به ستثنا کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه می باشد .

    در نتیجه اینکه حقوق بگیر به صورت شرکتی مشغول به کار باشد تاثیری در نحوه محاسبه عیدی و مزایای ایشان نداشته و کلیه مزایای که در قانون کار پیش بینی شده شامل حال ایشان می باشد .

  2. کلیه افراد اعم از شرکتی یا قراردادی مشمول قانون کار می باشند و مطابق ماده واحده قانون کار به ازا هر سال کارکرد کامل معادل شصت روز ( دو ماه ) عیدی با آخرین حقوق دریافتی محاسبه می گردد .

    منظور از آخرین حقوق مجموع حقوق و مزایای مستمر دریافتی به ستثنا کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه می باشد .

    در نتیجه اینکه حقوق بگیر به صورت شرکتی مشغول به کار باشد تاثیری در نحوه محاسبه عیدی و مزایای ایشان نداشته و کلیه مزایای که در قانون کار پیش بینی شده شامل حال ایشان می باشد .

ارسال یک پاسخ