نحوه محاسبه شب کاری

پرسش

محاسبه ۱۰شب شبکاری نگهبان پایه حقوق ۱۰*(۵۰۵/۶۲۷*۱۳۵%)=۶/۷۷۵/۴۰۲ صحیح است؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 2 پاسخ 4 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. نرخ شب کاری درست لحاظ شده است

  هر شیفت شب چند ساعت می باشد

  آیا شامل ۸ ساعت می باشد ؟

  اگر هر شیفت شب ۸ ساعت باشد و دقیقا از ساعت ده شب آغاز و تا ساعت ۶ صبح ادامه داشته باشد محاسبات درست می باشد .

 2. نرخ شب کاری درست لحاظ شده است

  هر شیفت شب چند ساعت می باشد

  آیا شامل ۸ ساعت می باشد ؟

  اگر هر شیفت شب ۸ ساعت باشد و دقیقا از ساعت ده شب آغاز و تا ساعت ۶ صبح ادامه داشته باشد محاسبات درست می باشد .

ارسال یک پاسخ